ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 045-843-440

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า คืออะไรคะ

ตอบ: “คมนาคมสะดวก สังคมน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.